RUNODREW Sp. z o.o. Sp.k.

realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europejskich
"Dotacja na kapitał obrotowy dla RUNODREW Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa"

 

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemi COVID-19.
Planowanym efektem będzie utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa i niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.
Okres realizacji projektu: od 01.07.2020 do 30.09.2020

Wartość projektu: 226 914,12 zł (100% wkładu pochodzi z Funduszy Europejskich)